2% z Vašich daní pre Impulz

Milí naši priatelia!
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke
(Pracovno-socializačné centrum Impulz) je aj v tomto roku zaregistrované medzi prijímateľmi 2% z dane.

Vaše peniaze pomôžu Impulzu rozvíjať sa a rásť.
Údaje, ktoré potrebujete:

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke
Turnianska 10
851 07 Bratislava
IČO: 30813891
SID: nemáme
č. účtu: Tatrabanka, a.s., 2668250009/1100

Základné informácie:
Pracovno-socializačné centrum Impulz nemá právnu subjektivitu, jeho zakladateľom a právnickou osobou je Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke. Z toho dôvodu je nevyhnutné, uviesť do formulára kompletný názov združenia.
SID je rozlišovací znak pre niektoré organizácie. Naše združenie ho v Zozname prijímateľov uvedený nemá a tak tento riadok v tlačive Vyhlásenia nevypĺňajte.

Úprimne ďakujeme za Vašu pomoc!

Klienti a zamestnanci Impulzu.

Predtlačené formuláre:


Podrobnejšie informácie na stránke www.rozhodni.sk