Plavecké preteky

V piatok, 26. októbra  som sa zúčastnil regionálnych plaveckých pretekov, ktoré organizoval ako každý rok Domov sociálnych služieb profesora Karola Matulaya v areáli FTVŠ na Lafranconi. Tento rok to bol už jubilejný 10. ročník.