Všetky príspevky priatelia

Športové hry

V utorok, 19. júna k nám prišli naši kamaráti z Praktickej školy na Švabinského na prax. Keďže to bolo naše posledné stretnutie v tomto roku, vymysleli naše terapeutky program, ktorým sme  slávnostne zakončili naše stretnutia.

Deň krivých zrkadiel

V nedeľu,  10. júna sa konal za Auparkom v Sade Janka Kráľa „Deň krivých zrkadiel“, ktorý každoročne organizuje Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR. Prišiel som tam s mojou mamou a otcom. Program sa konal vonku na pódiu a v parku. Stretol som tam kamarátov z Impulzu, Marcelku, Tomáša, Janka, Ivicu, bývalého majstra chránenej dielne a kolegyňu.