Ďakujeme

Naše úprimné poďakovanie patrí aj našim priateľom, rodinným príslušníkom a dobrovoľníkom za ich nezištnú pomoc a podporu.